شرکت کامپوزیت گستر سپاهانشرکت کامپوزیت گستر سپاهان

آیا میدانید چرا معلولان در کشورهای توسعه یافته قادر به انجام اغلب فعالیت های روزمره خود می باشند؟

استفاده از محصولات جدید و پیشرفته، امروزه به معلولان کمک می کند تا مانند یک فرد سالم در اجتماع حضور یابند و به فعالیت های روزمره خود بپردازند.

از جمله این محصولات جدید پای مصنوعی کربنی (پنجه کربنی) مخصوص معلولان و جانبازان قطع عضو می باشد که با ویژگیهای منحصر به فرد خود امکان انجام انواع فعالیت ها را با کمترین میزان آسیب و خستگی فراهم می آورند.