پنجه کربنی پارس فلکس اسپرت

پنجه های پیشرفته کربنی پارس فلکس با استفاده از کامپوزیت الیاف کربن با بهره گیری از متد روز دنیا و استفاده از مرغوب ترین مواد اولیه اروپایی تولید شده است. این پنجه ها بسیار سبک بوده و فرم بسیار ظریف آن موجب شده است تا نصب آسان داشته و به سادگی در داخل پوشش مخصوص خود قرار بگیرد.

پنجه های پیشرفته کربنی پارس فلکس با استفاده از کامپوزیت الیاف کربن با بهره گیری از متد روز دنیا و استفاده از مرغوب ترین مواد اولیه اروپایی تولید شده است. این پنجه ها بسیار سبک بوده و فرم بسیار ظریف آن موجب شده است تا نصب آسان داشته و به سادگی در داخل پوشش مخصوص خود قرار بگیرد.
پنجه کربنی اسپورت پارس فلکس یک تیغه J شکل از جنس کامپوزیت الیاف کربن/ اپوکسی با خاصیت فنری بالا می باشد که مخصوص فعالیت های ورزشی می باشد و مناسب افراد ورزشکار و با فعالیت بسیار بالا می باشد. این نوع پنجه جهت کاربردهای روزمره طراحی نشده و تنها در انجام ورزشهایی مانند دومیدانی مورد استفاده قرار می گیرد.
طول بلند و سطح تخت پنجه کمک می کند که دونده ضمن حفظ تعادل در هنگام دویدن انرژی قابل ملاحظه ای را در پنجه ذخیره و به هنگام جدا شدن از سطح زمین از آن در جهت افزایش سرعت استفاده نماید.

جدول رده بندی وزنی پارس فلکس اسپرت

وزن ۶۰-۶۸ kg ۶۹-۷۷ kg ۸۸-۷۸ kg ۱۰۰-۸۹ kg ۱۰۱-۱۱۶ kg ۱۱۷-۱۳۰ kg
کت ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸

مشخصات پنجه
۸-۳ دسته بندی
تک سایز سایزها
گرم۷۰۰ وزن
۳۷۰ میلیمتر ارتفاع
براکت قابل نصب در سوکت نوع اتصال
 مشخصات کاربر
قطع از زیر زانو سطح آمپوتاسیون
بسیار زیاد سطح فعالیت
۱۳۰ کیلوگرم حداکثر وزن کاربر

گالری تصاویر

پنجه کربنی پارس فلکس اورچینال

پنجه کربنی پارس فلکس اورچینال

پنجه کربنی پارس فلکس اورچینال

is solely focused

is solely focused

is solely focused