۱_این وام به چه افرادی تعلق میگیرد ؟
پاسخ :

         این وام به کلیه عزیزان قطع پا به شرط استفاده از پنجه های کربنی شرکت کامپوزیت گستر سپاهان تعلق میگیرد .
۲_ این وام کلیه هزینه های پروتز را در برمیگیرد  یا صرفا هزینه پنجه را شامل میشود؟
پاسخ:

  این وام علاوه بر هزینه پنجه کربنی سایر هزینه های ساخت پروتز شامل کلیه  قطعات وابسته و حتی دستمزد ساخت پروتز را پوشش میدهد.
۳_چه مدارکی برای دریافت وام نیاز است؟

       الف- مراجعه به کلینیک ارتوپد فنی منتخب جهت ساخت پروتز (برای اطلاع از لیست کلینیک های منتخب به وبسایت شرکت کامپوزیت گستر سپاهان مراجعه کنید؛ در ضمن کلینیک های منتخب گواهینامه تایید صلاحیت از این شرکت را دارا هستند)

      ب- دریافت پیش فاکتور تایید شده توسط شرکت از کلینیک

     پ- تهیه مدارک مورد نیاز وام گیرنده برای ارائه به بانک شامل:- پرینت ۳ ماهه حساب جاری فعال-   چک جدید صیادی-  اصل کارت ملی هوشمند
ج- اعتبارسنجی  د- مراجعه به وب سایت https://www.mycredit.ir  و دریافت گزارش اعتبار سنجی وام گیرنده-مشخص شدن تعداد ضامن مورد نیاز با توجه به گزارش اعتبار سنجی
۴_کارمزد این وام چند درصد است؟
پاسخ: این وام  با کارمزد  ۴ درصد سالیانه میباشد
۵_ باز پرداخت این وام   با اقساط چند ماهه میباشد ؟
پاسخ : باز پرداخت این وام با اقساط ۱۸ ماهه میباشد
۶_سقف این وام چقدر میباشد ؟
پاسخ :

    سقف این وام تا مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال میباشد .
۷_شرایط دریافت این وام در کدامیک از  شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران وجود دارد؟
پاسخ :

     این وام در کلیه شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران در  سراسر کشور  قابل دریافت میباشد .
۸_شرایط ضامنین به چه صورت میباشد ؟

پاسخ :

شرایط ضامنین
الف- ضامن کارمند

      ب-ضامن بازنشسته

      ج- ضامن کاسب

   مدارک مورد نیاز ضامنین:

   ضامن کارمند :

  •  اخرین فیش حقوقی
  •  گواهی کسر از حقوق یا چک صیادی
  • اصل کارت ملی هوشمند

ضامن باز نشسته :

  •  فیش حقوقی
  • گواهی کسر از حقوق
  • چک صیادی(از حساب بازنشتگی)
  •  اصل کارت ملی هوشمند

ضامن کاسب :

  • اصل و کپی جواز کسب
  • اجاره نامه یا سند مالکیت
  • چک صیادی همراه با پرینت ۳ ماهه حساب

۹_افراد قطع پا با مراجعه به کدام کلینیکها میتوانند از این وام استفاده کنند؟

پاسخ:

افراد قطع پا با مراجعه به کلینیک ارتوپد فنی منتخب جهت ساخت پروتز، و پس از دریافت معرفینامه از کلینیک  میتوانند از این وام استفاده کنند  (برای اطلاع از لیست کلینیک های منتخب به وبسایت شرکت کامپوزیت گستر سپاهان مراجعه کنند؛ در ضمن کلینیک های منتخب گواهینامه تایید صلاحیت از این شرکت را دارا هستند

۱۰_ ایا وام گیرنده برای دریافت این وام نیازمند امتیاز سپرده گذاری میباشد ؟

پاسخ :

خیر